Urdviki

Bygland, Aust-Agder, Norway

Oppsummering

Type:
Klatrefelt
Annmarsj i km:
1-2
Antall ruter:
33
Boltede ruter:
33
Gradering:

Beskrivelse

Beliggenhet
I nydelige Setesdalen slår veggen mot deg på høyre side i det du passerer Bygland. Med sin 70 meters høye og nærmere 500 meter brede størrelse står den som et ruvende monument i landskapet. Sola smyger seg inn på veggen rundt kl 13.00 og blir til sene
ettermiddagen.

Historikk
Etter flere års kikking av ulike klatrere, tok Kim Kjærsgaard og Marit Widding i 2004 mot til seg og startet utviklingen. Pål Stillesby med følge kastet seg raskt med i etableringen av rutene. Frem til slutten av 2010 ble det etablert 30 ruter hvorav noen harde linjer fra 90-tallet står som prosjekter. Veggen har stort potensiale med utfordrende lange og pumpende linjer.

Klatringen
Veggen preges av lister og hull med innslag av riss. Det er mye store gode tak, men klatringen oppleves som pumpende og til dels kroppstung, da en del av rutene er vel 30 meter. Mange av rutene har eksponert utforming på grunn av klippens luftige beliggenhet.

Spesielle hensyn
Følg hvitmerket sti konsekvent i starten av anmarsjen, da det er et aktivt skytefelt til høyre for stien.

Adkomst
Fra Kristiansand: Kjør mot Evje på rv 9 i ca 100 km og fortsett til Bygland, ca 12 km. Kjør til Storstraumen (ca 4 km) og fortsett langs rv 323 og parker etter ca 200 meter ved et sandtak. Følg hvitmerket sti i 1 km.

Karakteristikk

  • Ettermiddagssol
  • Overheng
  • Sva
  • Vertikalt

Rute graderinger

Kart