Sørkedalen

Oslo, Oslo, Norway

Oppsummering

Type:
Klatrefelt
Annmarsj i km:
2-3
Antall ruter:
33
Boltede ruter:
31
Naturlige ruter:
2
Gradering:

Beskrivelse

Adkomst
På ring 3 tar du av på Smedstadkrysset. Følge veien(RV168) mot Røa, ta til høyre før Røakrysset og følg Sørkedalsveien forbi Bogstadvannet helt til du passerer Sørkedalen kirke på høyre hånd. Her tar du til høyre ned bakken og over elva. Du får da en stor parkering på venstre side, parker i borteste venstre hjørne hvor grusveien fortsetter innover skogen. Følge veien ca. 10 minutter da passerer du en bom, etter nye 10 minutter tar du til høyre ned langs elva. Etter ca. 30 minutter kommer det til syne en bru over elva. Kryss elva og følg stien ca. 10 minutter opp bakken. Klippen kan ikke ses fra veien.

Spesielle hensyn
Følg generelle bestemmelser for utmark.

Beliggenhet
Sørkedalen klatrefelt ligger på østsiden av Lanlielva i Nordmarka, nærmere bestemt på Seterberget. Klippen ligger nord-øst med klatringen vendt rett vest. Området rundt klippen er dominert av tung granskog med en idyllisk liten bekk som renner forbi.

Historikk
Sørkedalen klatrefelt ble oppdaget av Trond Pinsli i 1983. I samarbeid med Bjørn Myhre Lund utviklet de feltet fra 80-90’tallet. De harde rutene ble etablert på starten av 90’tallet, Robert Caspersen og Håkon Hansen er to av flere som har FA på de harde etableringene på 9’tallet(norsk grad).

Klatringen
Klippen er drøyt 50 meter bred og omtrentlig 25 meter høy. Hellingen på veggen er svakt overhengende med relativt jevn klatring. Granitten har jevn overflate og er derfor innenfor kategorien fingerssnill. Hovedveggen er delt i to med en markert hylle, hvor man parkerer når man skal sende de harde rutene som er etablert ovenfor hylla. Rutene er gradert fra 7-9’tallet med hovedtyngden på 8’tallet. Veggen er eksponert for sol, de harde rutene er forholdsavhengige.

Karakteristikk

  • Ettermiddagssol
  • Barnevennlig
  • Overheng
  • Reinsikkert
  • Vertikalt

Rute graderinger

Kart