Hyggen

Drammen, Buskerud, Norway

Oppsummering

Type:
Klatrefelt
Annmarsj i km:
0-1
Antall ruter:
25
Boltede ruter:
23
Naturlige ruter:
2
Gradering:

Beskrivelse

Adkomst
Fra Oslo: Kjør E18 mot Drammen, ca 40 km, ta av på flaten nede i Lier ved Kjellstad. Følg skilting til rv 23 Drøbak. Fra Drammen: Ta riksveg 23 mot Røyken og Drøbak. Ta til høyre i rundkjøring ved Lahell, ca 7 km fra Drammen, følg skilting til Hyggen og Klokkarstua. Denne veien følges i 4,5 km til Hyggen, ta til venstre opp Allegodtveien som følges i 400 meter. På vei oppover kan du ikke unngå å se klatreveggen. Parkeringsplass inn til høyre før boligfeltet. En litt utydelig sti går opp til høyre og gjennom litt skog og fører deg inn på høyre del av veggen.

Spesielle hensyn
Parkering skjer på parkeringsplassen ved starten av boligfeltet Hyggen vest. Klatringen er blitt nærme bebyggelsen så opptre gjerne varsomt på feltet.

Beliggenhet
Klatrefeltet Hyggen ligger vestvendt i åsen ovenfor tettstedet Hyggen nede ved Drammensfjorden i Røyken kommune. Feltet har kun 2-3 minutters anmarsj. Dette er et felt med mye bratt klatring, men også enkelt mer moderate ruter. Deler av feltet er regnsikkert, mens solen kommer i deler av veggen fra ca kl 13.00.

Historikk
Feltet ble funnet og utviklet av Runar Carlsen m. flere fra 1999 med flere harde ruter etablert i de første årene. I de senere år er det etablert flere ruter av mer moderat karakter.

Klatringen
Hyggen er bratt listeklaring, overheng og enkelte lengre riss. Veggen er total 30 m. Rutene er på grad fra 6+ til 9-/9. Alle ruter har toppanker og rutene er i hovedsak sikret med bolter.

Karakteristikk

  • Ettermiddagssol
  • Barnevennlig
  • Overheng
  • Reinsikkert
  • Sva
  • Vertikalt

Rute graderinger

Kart

Klatrefører