Reskjem

Notoden, Telemark, Norway

Oppsummering

Type:
Klatrefelt
Annmarsj i km:
0-1
Antall ruter:
21
Boltede ruter:
21
Gradering:

Beskrivelse

Beliggenhet
Feltet ligger på Reskjemheia, få minutters gange fra veien mellom Notodden og Bø. Klippen ligger idyllisk til med utsikt mot Lifjell. Veggene vender i hovedsak mot syd og har sol fra midt på dagen. Området rett under rutene er noe blokkete og lite barnevennlig. Ellers er det fint turterreng.

Historikk
Potensialet i området var kjent av lokale klatrere. Det var imidlertid klatreren Runar Carlsen sammen med Jon Erik Finnvold som tok initiativet til utvikling av feltet. Tillatelse fra grunneier ble innhentet, og ved hjelp av aggregat og drill utlånt av Norges klatreforbundet ble 18 boltede ruter etablert våren og sommeren 2007.

Klatringen
Feltets noe originale geologi gir klatringen et markert sportslig preg. Klatrere med fysikk og bevegelsesrepertoar utviklet innendørs vil ofte finne sin kompetanse overførbar til rutene på Reskjem. Det varierende fargespillet og formasjonene i fjellet gjør likevel klatring på blikk krevende på enkelte ruter. Vinkelen på foldingen, har særlig på hovedveggen, skapt mange underhåndstak og sidetak, mens det kan være langt mellom positive lister og tak. Feltet domineres av moderat overhengende ruter, med innslag av vertikale ruter. De fleste rutene har limbolter, ofte kan den første klippes fra bakken. Flere ruter kan klatres i regnvær, og er tørre etter lengre tids regn. Feltet tørker meget fort. Det er også noe buldring på Reskjem. En stor stein under veggen, en flott kamin og en liten vertikal vegg rett til venstre for feltet passer fint til buldreaktiviteter.

Geologi
Feltet ligger på en forkastning mellom kvartsitt og kvartsitt-skifer på sørsida, og finkornet granittisk gneis på nordsida. Bergarten er dannet av sedimenter som er omdanna og foldet. Lagdelingen skaper lister og slopere, mens metamorfosen har laget hull og lommer. Friksjonen varierer fra en glatt marmoraktig overflate, til bruddflater med god friksjon som følge av oksidering eller bølgeslagsmerker.

Adkomst
Fra Notodden: Kjør mot Bø, feltet ligger på nordsiden av veien etter ca 7,5 km fra flystripa på Notodden. Parker på vegens høyre skulder (begrenset plass) på rett strekning like før bratt bakke ned mot Reskjemvatnet. Bekk parallelt med veien på høyre side. Toppen av klippen kan sees fra veien over en skogkledd myr. Fra Bø: Kjør mot Bø Sommarland, og følg veien videre mot Notodden. Parkering ca. 15,4 km fra Sommarland på toppen av bakken fra Reskjemvannet. Parker på smal skulder på venstre side midt på slette. Alternativ parkering: Rikelig plass på Grønkjær skianlegg vel en kilometer nærmere Notodden.

Karakteristikk

  • Ettermiddagssol
  • Barnevennlig
  • Overheng
  • Sva
  • Vertikalt

Rute graderinger

Kart