Jutulporten

Vågåmo, Oppland, Norway

Oppsummering

Type:
Klatrefelt
Annmarsj i km:
0-1
Antall ruter:
24
Boltede ruter:
15
Naturlige ruter:
9
Gradering:

Beskrivelse

Adkomst
Fra Otta: Vågåmo ligger langs rv 15, tre mil vest for stasjonsbyen Otta om du kommer via Gudbrandsdalen (Trondheim eller Oslo-kanten) og tre mil øst for nasjonalparkbyen Lom om du kommer over Strynefjellet eller Sognefjellet. Ved Vågåkyrkja tar du av mot Nordherad og følger denne ca 800 meter. Greier du å kjøre forbi ”Porten” er du enten blind eller god. Jutulporten kan skimtes fra kirken. Parker bilen ved bygde-museet Jutulheimen ca 200 meter ovenfor ”Porten”.

Spesielle hensyn
Jutulporten ble etter hvert et fredet kulturminne og det er derfor ikke tillatt med boring utover det som allerede er gjort. Veggen er opplyst på natterstid av store spotlights.

Beliggenhet
Jutulporten ligger sentralt like ved Vågåmo sentrum nær Nordheradsvegen. Som klippenavnet antyder, er veggen formet som en markert port med tydelig innramming av et takoverheng. Det knytter seg flere sagn til Jutulporten. Det skal ha bodd en jutul (troll) her. For eksempel var han lite glad når kirkeklokkene runget over bygda. En gang kastet han ei ”smørknoe” for å stoppe uvesenet. Han bommet, men ”knoa” ligger den dag i dag som en avlang stein like ved inngangen til kirkegården.

Historikk
Helt siden Jotunheimen Fjellsport-klubb ble startet, har Jutulporten vært et av de mest benyttede klatrefelt i området. De første årene ble det klatret enten på de få naturlige linjene eller på topptau, eller feltet ble brukt som buldring. Men da Marius Morstad kom med sine borebolter i 1987, ble det en ny utvikling. Eksil i Vågå (7b) og Jutulporten direkte (7b+) var de to første bolterutene og to av klassikerne. Feltet har opplevd en ny utvikling de senere åra med flere harde ruter.

Klatringen
Selve Jutulporten er ca 20 meter høy og byr på vedvarende bratt vegg-klatring på små tak. 6 av rutene går gjennom et markert overheng i øverste delen. På venstre siden av porten er klatringen overhengende, mens det på høyre siden er litt snillere. De naturlige linjene kan sikres med små kiler og friends. De er ikke av de enkleste å sikre og vil nok oppleves som seriøse og psykende. Ved foten av porten er det mange buldreproblemer. Klassikeren er Ola Kraft-bulderet, en overhengende egg i høyrekant av feltet. Disse er ikke tegnet inn på skissene.

Karakteristikk

  • Ettermiddagssol
  • Morgensol
  • Overheng
  • Vertikalt

Rute graderinger

Kart

Klatrefører