Belastningsskader i klatring

Detaljert informasjon

Sider:
200
Forfatter:
Gudmund Grønhaug
Publisert av:
Fagbokforlaget 2015

Kontakinformasjon

Kort om Klatreføreren

Boka gir en oversikt over alle klatreskader beskrevet i faglitteratur og vil være et nyttig verktøy for utøvere og behandlere med tanke på vurdering og behandling av slike skader.
Forfatteren har samarbeidet med den anerkjente klatretreneren Carlos Cabrera om treningslære og metoder for klatretrening. Boka inneholder et eget kapittel om anatomi og beskriver treningsøvelser som kan brukes for å forebygge skader, eller ved opptrening.

Adam Ondra og Ranveig Aamodt har skrevet forord til boka.

Gudmund Grønhaug er fysioterapeut med en mastergrad i Science in Sports, og han har selv klatret på høyt nivå i mer enn 20 år. De siste årene har han jobbet med forskning innen revmatologi med fokus på behandlingskvalitet. Han har publisert fagartikler både nasjonalt og internasjonalt.

ALLE inntekter fra boka går til å finansiere videre forskning på klatrerellaterte skader!

Kjøp klatreføreren her


Klatrefelt (1)


Send Forfatteren en melding